Nieuws

Voor het laatste nieuws 2015 "Minsken Meitsje In Doarp"

Persbericht

Burgum, 02-3-2015

 

‘Informatieve beurs over vrijwilligerswerk voor inwoners Twijzel en Twijzelerheide.’

Speciaal voor de inwoners van Twijzel en Twijzelerheide wordt er de informatieve vrijwilligersbeurs ‘Actief vrijwilligerswerk’; georganiseerd op donderdag 26 maart as. De beurs is open van 13.00 tot 16.00 uur in dorpshuis de Jister te Twijzelerheide.

Dit is de beurs voor iedereen uit deze dorpen en omgeving om vrijwilligerswerk te zoeken, contacten te leggen en het (sociale) netwerk uit te breiden. Dé kans voor mensen om hun

talenten en passies in te zetten. De beurs is er ook voor diegene die iets wil betekenen voor anderen in het dorp. Bij dat laatste kan bijvoorbeeld gedacht worden aan boodschappen doen voor iemand die dat niet zelf meer kan, een tuintje onderhouden, wandelen met iemand die niet alleen op pad durft.

De beurs biedt een breed palet aan keuzes, kansen en mogelijkheden dankzij de medewerking van de plaatselijke vrijwilligersorganisaties (verenigingen) uit Twijzelerheide en Twijzel.

Daarnaast zullen er ook professionele organisaties aanwezig zijn waaronder; het Heidepunt, de gemeente, Kearn Welzijn; vrijwilligerscentrale en Dyn Ynset.

De toegang van de beurs is gratis

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annet Boonstra Werkpro (06 83 23 27 59) of  Lysbeth Nicolai; Kearn Welzijn (06 14 20 40 22)

Nieuws uit Twijzelerheide, Het groene dorp in de Noordelijke Friese Wouden, in het door elzensingels en dijkswallen omzoomde coulisselandschap.

Alle nieuwsberichten verschijnen in een PDF. U kunt het uitprinten als u iets wilt bewaren. Heeft u geen PDF op uw computer dan kunt u het hier dowloaden. Weet u niet hoe het moet vraag een familielid, uw buurman of buurvrouw.

Foto's van festiviteiten, activiteiten en oud-Twijzelerheide vindt u in het fotoalbum.

Agenda 2015:

10 februari 2015  bloemschikken - info bij: (SKW) 
11 februari 2015 bestuursvergadering PBT + genodigden (SKW)
17 maart 2015  bloemschikken - info bij: (SKW)
11 maart 2015  bestuursvergadering PBT + genodigden (OJW)
27 maart 2015   algemene ledenvergadering + entertainment
7 april 2015  bloemschikken - info bij: (SKW)

18 april 2015

Toneel vereniging "De Snieskeppers" uit Jistrum

Toneel avond 

Toneel vereniging "De Snieskeppers" uit Jistrum

Speelt de klucht "Nea Tocht"

deuren open: 
19:30

aanvang:
20:00

intree:
€ 5, -

De Jister 
Bjirkewei 103-A
9287LC Twijzelerheide