Agenda events

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Thumbnail Knutselmiddag 27-02-2019
zaterdag 02 maart 2019
Weer een geslaagde Knutselmiddag 27-02-2019 in De Jister          Voor foto's zie ook: Fotoalbum en...
Thumbnail Avondvierdaagse 2018
donderdag 27 december 2018
Avond4daagse 28 mei t/m 1 juni 2018 Over de Avond4 daagse van 2018 kunnen we het over één ding eens zijn, Het weer heeft ons allemaal behoorlijk in zijn macht gehad! Maar als organisatie kijken wij terug...
Thumbnail Paaseieren zoeken 2018
donderdag 27 december 2018
2 April 2018 Was het weer tijd voor het traditioneel paaseieren zoeken, dat  begon dit jaar een uurtje later, En wel om 10:30, dit om ook de kinderen die eerst met hun ouders de kerkdienst bezoeken, de...
Thumbnail Paas knutselmiddag 2018
donderdag 27 december 2018
28 maart 2018 Deze middag was er een gezellige paas-knutselmiddag in de Jister. De kinderen waren gelijk om14:00 uit schoolwelkom, eerst stond er natuurlijk wat drinken en wat lekkers klaar, en...
Thumbnail Werkzaamheden in Twijzelerheide van start
woensdag 19 september 2018
TWIJZELERHEIDE - Wethouder Max de Haan gaf woensdagochtend het officiële startsein voor de wegwerkzaamheden aan de Doarpsstrjitte en Gealewei in Twijzelerheide. In de Doarpsstrjitte wordt...
Thumbnail Reglement optocht Heidefeest 2018
woensdag 17 februari 2016
  Reglement optocht Heidefeest 2018 De optocht in Twijzelerheide wordt georganiseerd door de Feestcommissie Twijzelerheide onder verantwoording van het Plaatselijk Belang Twijzelerheide. Advies bij...
Algemene ledenvergadering - Plaatselijk belang Twijzelerheide Aanvang: 19:30 Locatie: De Jister Twijzelerheide Na afloop muziek met Marcel Smit
Twijzelerheide verspreidt eerste tassen ‘Glas in het bakkie!’ ‘Laat die tassen maar komen!’ Dat was de enthousiaste reactie van Plaatselijke Belang Twijzelerheide. Donderdag zijn vrijwilligers gestart...
  Twijzelerheide wil meer mogelijkheden voor jongeren Artikel is geplaatst door Redactie op 12-01-2018 - 12:02 (De Feanster) TWIJZELERHEIDE – Met hulp van de gemeente Achtkarspelen moeten er in...
Krystkuier. Hiermee willen we iedereen die heeft meegewerkt aan de krystkuier bedanken. Van de mooie verlichte straten, alle figuranten onderweg t/m de kerststal toe Het was geweldig. Allemaal heel...

Natuur- en landschapsbeheer door de vereniging Noardlike Fryske Wâlden

 

Het landschap in Noordoost-Fryslân wordt onderhouden door ruim duizend betrokken leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW). Zo’n 850 boeren en 200 particulieren in vijf gemeenten doen aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer. “Voor veel mensen zijn elzensingels en weidevogels in het land in onze regio vanzelfsprekend. Toch doen onze leden er veel moeite voor om het landschap van 50.000 hectare mooi te houden en weilanden geschikt te maken voor vogels”, zegt NFW-voorzitter Attje Meekma.

 

Het merendeel van de boeren in Noordoost-Fryslân is aangesloten bij de vereniging NFW, een collectief van zes verenigingen voor natuur- en landschapsbeheer. De NFW-leden zorgen onder andere voor het beheer van 150 kilometer houtwallen en 1.500 kilometer elzensingels. Daarnaast onderhouden ze honderden pingo’s en dobben en staan ze borg voor 600 hectare botanisch beheer en 7.000 hectare collectief weidevogelbeheer.

 

Coulisselandschap

Het eeuwenoude cultuurlandschap van de Noardlike Fryske Wâlden wordt alom geroemd. Kenmerkend zijn de elzensingels, houtwallen en pingo’s. Nergens in Europa is zo’n buitengewoon mooi coulisselandschap bewaard gebleven. Rijen bomen met daaronder (bramen)struiken omzomen de weilanden. De diversiteit van de natuur is uniek. Er is een grote variatie aan boomsoorten en tussen de bomen leeft een groot aantal zang- en roofvogels, marterachtigen, reeën en andere dieren. Verder is het gebied rijk aan bijzondere kruiden, mossen, varens, grassen en struiken.

 

Snoeien

Het landschap heeft onderhoud nodig om ook in de toekomst een dichte begroeiing met voldoende variatie te behouden. Meekma: “Dit is een taak die agrariërs oppakken. Het is noodzakelijk dat ze de elzensingels en boomwallen om de paar jaar snoeien. En eens in de 21 jaar is het nodig om een complete singel om te zagen zodat de kwaliteit van de begroeiing wordt verbeterd. Voor een boomwal is dat eens per 25 jaar. De jaarlijkse beheeractiviteiten bestaan uit controle en onderhoud van de afrastering langs de singels en wallen en het snoeien van onder andere bramenstruiken.”

 

Weidevogels

Weidevogels als de grutto, kievit, tureluur, veldleeuwerik en scholekster genieten ook bescherming van de NFW. De leden doen niet alleen aan nestbescherming en uitstel van maaien zodat jonge kuikens kunnen schuilen in lang gras, maar ze proberen er ook voor te zorgen dat het grondwaterpeil, de vegetatiesamenstelling en de voedselbeschikbaarheid op orde zijn. Ook met het creëren van plasdras bieden ze goede foerageerplekken voor weidevogels aan. Kruidenrijke percelen en randen trekken veel insecten en vervolgens ook weer vogels.

 

Vergoeding

De vereniging NFW werkt samen met betrokkenen in de streek aan een krachtige regionale economie en een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. “Ook het verbeteren van de milieukwaliteiten van het gebied staat bij ons hoog in het vaandel. De boeren in de regio hebben al veel bereikt. De Noardlike Fryske Wâlden is een mooi onderhouden gebied met veel natuurpracht.”

De bomenrijen vormen een natuurlijke handicap voor de agrarische bedrijven. Vaak zijn de kleine percelen slechts anderhalf tot twee hectare groot. Bovendien kost het onderhoud van de vele kilometers aan singels tijd en geld. Dit geldt ook voor het geschikt maken van het land voor weidevogels en het aanpassen van het maaibeleid. Via beheerovereenkomsten ontvangen de agrariërs een vergoeding voor het werk. “Helaas staan die vergoedingen onder druk. We proberen te zorgen dat iedereen die aan natuur- en landschapsbeheer doet, er daadwerkelijk voor beloond wordt”, besluit Meekma.
Kijk voor meer informatie op www.noardlikefryskewalden.nl of www.youtube.nl/NFWalden