Gedenkuur op de begraafplaats van Twijzelerheide

Twijzelerheide – Op de plaatselijke begraafplaats wordt zondag 24 november van 17.00 tot 18.00 uur door de gezamenlijke kerken een gedenkuur gehouden voor de bewoners van Twijzelerheide en omstreken.

De herdenking is bedoeld voor iedereen die leeft met het gemis van iemand die niet gemist kan worden. Bezoekers worden in de gelegenheid gesteld om een voor deze dierbare een kaarsje aan te steken. Er zijn kaarsjes aanwezig, maar wie dat wil mag ook een eigen kaars meenemen.

Al ruim 200 jaar wordt bij veel kerkgenootschappen het einde van het kerkelijk jaar gemarkeerd door het een gedenk- of eeuwigheidszondag. Het is afsluiting, maar tevens begin van een nieuwe periode, de adventstijd, de aanloop naar kerst. Traditiegetrouw worden deze zondag de overledenen van het afgelopen jaar herdacht.

Bron: de Feanster