Carbid afschieten in achtkarspelen

Het afschieten van carbid is een echte traditie op oudejaarsdag. Het is belangrijk dat dit veilig en zonder veel overlast gebeurt.

Wil je carbid afschieten dan heb je toestemming nodig van de gemeente. Ga naar www.achtkarspelen.nl/carbid om de regels te lezen en een melding te doen.

Een melding voor het afschieten van carbid moet vóór 1 december worden gedaan.

U kunt de melding doen via het online meldingsformulier (het is eventueel ook mogelijk om de melding op papier te doen).
Let op: Meldingen die na 1 december binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen!

Regels voor carbid schieten

De regels zijn als volgt:

  • Tussen 08.00 uur en 22.00 uur mag er worden geschoten op goedgekeurde locaties. 
  • Er mag alleen gebruik worden gemaakt van een (melk)bus, container of opslagvat met een maximale inhoud van 40 liter. 
  • Het terrein waarop het afschieten plaatsvindt moet: 
    • op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwing, en;
    • op een afstand van tenminste 300 meter van onderkomens van dieren liggen. 
  • Verder moet u uiteraard schriftelijke toestemming hebben van de eigenaar van het terrein.

Eigen verantwoordelijkheid 

U blijft zélf verantwoordelijk voor het afschieten van carbid. Ook bent u zelf aansprakelijk voor eventuele schade aan derden.