Een kijkje achter de schermen op de peuterspeelzaal


De peuterspeelzaal: al wel 30 jaar een begrip in vele dorpen.  Wat gebeurt daar eigenlijk? Een korte impressie.


‘Goedemorgen’ of “Goeiemoarn” hang je jas maar aan de kapstok.  ‘Wat heb jij een mooie nieuwe tas, zet die maar in de bak, dan mag je die straks in de kring laten zien.’ Een van de twee leidsters van die ochtend staat bij de deur en begroet ouders en kinderen.  De vrijwilligster is ook aanwezig. De peuterspeelzalen in Achtkarspelen zijn tweetalig, wat betekent dat de Friese en Nederlandse taal gecombineerd wordt, zodat de peuters met beide kennismaken. Je kunt zien dat de kinderen het leuk vinden om naar de peuterspeelzaal te gaan.

 

Waarom is een peuterspeelzaal niet alleen leuk, maar ook belangrijk voor de ontwikkeling van een peuter?

Er is een vaste dagindeling waar de peuters snel aan wennen. In de kring zitten, op je beurt wachten. De peuters weten allemaal wat er gaat komen en je kunt zien dat ze het leuk vinden. Prachtig!  In de kring gaan zitten onder begeleiding van een liedje waar vervolgens een praatplaat behandeld wordt of verhaaltje voorgelezen m.b.t. het thema (dit keer ‘Eten en drinken)’, daarna lekker spelen of een werkje maken, opruimen met het opruimliedje en fruit eten.


Peuters leren zo dat bepaalde activiteiten elkaar opvolgen. Bij voorbeeld: na het buitenspelen komt papa of mama weer. Heel spelenderwijs wordt hun ontwikkeling bevorderd. Ze leren om samen te spelen met leeftijdsgenootjes en rekening te houden met de andere kinderen. Ze leren taal beter begrijpen en spreken. En omdat het in groepsverband is leren ze ook om te praten in een groep en vragen te stellen. In de leeftijd van 2 tot 4 maken kinderen een enorme ontwikkeling door. Ze zijn op zoek naar nieuwe ervaringen, uitdagingen en leeftijdsgenootjes om mee te spelen. De leidsters zetten zich in met hun creativiteit en hun hart voor het werken met kinderen zodat deze een leuke tijd hebben. Ze dragen een stukje bij aan de ontwikkeling van de peuters. Zo wordt de naderende stap naar de basisschool een stuk makkelijker; kinderen zijn daar sneller gewend.

 

Kortom: de peuterspeelzaal is een leuke en leerzame speelplaats voor kinderen van twee tot vier jaar. Uw kind leert spelenderwijs omgaan met regels en een vaste dagindeling zodat hij of zij zich sneller thuis zal voelen op de basisschool.

 

TIKO Kinderopvang werkt nauw samen met basisscholen in uw regio. Zo werken beide instellingen met een succesvol voorschoolse educatie programma. Kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben, krijgen hierdoor extra aandacht zodat voorkomen wordt dat ze achterblijven bij de groep.

De peuterspeelzalen zijn 40 weken per jaar open. Een peuter gaat minimaal twee dagdelen per week naar de peuterspeelzaal.


Duurder uit of juist niet?
Sinds januari vallen de peuterspeelzalen van TIKO Kinderopvang in de gemeente Achtkarspelen onder de Wet Kinderopvang. Dit betekent dat er kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd via de belastingdienst. Dus net als voor gastouderopvang, het kinderdagverblijf of de BSO.

Voor ouders die niet allebei werken draagt de gemeente bij in de kosten. Beide groepen ouders betalen dezelfde eigen ouderbijdrage, die afhankelijk is van de hoogte van hun inkomen. Vergeleken met vorige jaren  is het voor de meeste ouders goedkoper geworden. De familie Kloosterman uit Harkema vertelt: “We zijn een paar euro per maand goedkoper uit dan vorig jaar. En die papierwinkel? Ach, je moet er even voor gaan zitten en dan is het zomaar klaar. En wat heel handig is, je kunt altijd even bellen met TIKO als je er niet uit komt. Ze vullen het dan samen met je in.”

Een paar voorbeelden:

Bij een minimuminkomen tot € 1493 per maand betaalt u € 12,72 per maand. Maakt u voor meer kinderen gebruik van een vorm van kinderopvang, dan betaalt u voor uw peuter € 9,17 per maand.

Bij een inkomen van E 2000 per maand betaalt u voor uw peuter € 20,52 of € 9,71 bij het 2e kind.

Bij een inkomen van E 2500 per maand betaalt u voor uw peuter € 25,31 of € 11,08 bij het 2e kind.

Pas bij de hogere inkomens, zoals bij voorbeeld € 5000 per maand betaalt u 52,26 per maand, dat is meer dan in 2014 bij de oude regeling. Bij de andere voorbeelden bent u juist goedkoper uit dan vorig jaar.

Voor meer informatie en aanmelding: www.tikokinderopvang.nl/