Inloop uur twijzelerheide wolkom

Inloopuur Twijzelerheide

Wie zijn wij?

Jessica Joosse is wijkverpleegkundige in Twijzel/Twijzelerheide bij Thuiszorg De Friese Wouden.

Tineke Wassenaar is sociaal werker in Opsterland & Achtkarspelen bij Timpaan Welzijn.
Sietske Nettinga is cliëntondersteuner bij het Dorpenteam Achtkarspelen .

Wat doen we?Inloop uur twijzelerheide welkom

Wij zijn er voor iedereen in Twijzelerheide met vragen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, opvoeden en werk. Wij zijn er voor kinderen en volwassenen, voor uw straat en voor uw dorp, zijn er voor iedereen in Twijzelerheide met vragen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, opvoeden en werk. Wij zijn er voor kinderen en volwassenen, voor uw straat en voor uw dorp.

Samen met u en uw omgeving gaan we op zoek naar de oplossing die bij u past, zodat u zelf of met ondersteuning er mee verder kunt. U kunt natuurlijk ook langskomen wanneer u niet een directe vraag maar een gesprek wilt over zaken die spelen binnen het dorp of alleen om even kennis te maken.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Een aantal voorbeelden:

  • U heeft zorg nodig door ziekte, een handicap of een ongeval;
  • U heeft vragen over de opvoeding van of zorg voor uw kind;
  • U wilt graag iets organiseren in uw straat of dorp;
  • U wilt graag een gesprek met een maatschappelijk werker;
  • U heeft te maken met eenzaamheid, schulden, werkloosheid etc.

Hoe?
Samen met u onderzoeken we:

  • Wat is precies uw vraag?
  • Waar bent u mee geholpen?
  • Wat zijn uw eigen mogelijkheden?
  • Wat zijn de mogelijkheden in uw directe omgeving?
  • Biedt dit geen oplossing? Wij hebben een breed professioneel netwerk en samen kunnen we uitzoeken waar wel mogelijkheden zijn.

Wanneer?

Vanaf 19 september 2017 zijn wij iedere dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur in het Dorpshuis De Jister. Kom langs met uw vragen of gewoon voor een kop koffie of thee!

Telefoonnummers

Jessica Joosse          06-51117029
Tineke Wassenaar    06-15867043
Sietske Nettinga       06-15279723

Inloop uur twijzelerheide wolkomInloop uur twijzelerheide welkom