Het project Minsken Meitsje in Doarp Twijzelerheide loopt eind 2015 af.

 

Een terugblik

Vol goede moed werd in 2009 onder aanvoering van de toenmalig wethouder met het project gestart . Een belangrijke doelstelling was het mogelijk maken van nieuwe activiteiten in het dorp én om daarin meer samenhang aan te brengen. Met de inzet van velen zijn er in de scholen, in het dorpshuis, in het Heidepunt, in het gymlokaal en soms ook op straat allerlei activiteiten uitgeprobeerd en ook van de grond gekomen.

Eén van de meest zichtbare resultaten is het deelproject Heidepunt, ondergebracht in het voormalige pand van de Rabobank. Een plek met functies als ontmoetingspunt, als winkel, werkplek en als basis voor allerlei activiteiten.

Naast de successen waren er ook tegenvallers. Zo waren de verwachtingen hooggespannen bij de start van het deelproject Virtueel Loket of ‘it byldskermloket’. Technisch was het goed voor elkaar met een glasvezelaansluiting en moderne beeldschermen. Toch bleek het áchter de schermen toch veel ingewikkelder dan gedacht. De verwachtingen konden helaas niet worden waargemaakt. Een voordeel was overigens dat sindsdien ook de basisscholen van een supersnelle internetverbinding profiteren.

Ontwikkelingen

Tot voor kort werd nog niet over een einddatum van het project Minsken Meitsje in Doarp gesproken. Maar intussen heeft de tijd niet stilgestaan; Ook voor de gemeente zijn er vele veranderingen gaande. De nieuwe zorgtaken leveren grote nieuwe uitdagingen.

En uiteraard is het ook een financiële kwestie. We moeten ‘steeds meer met steeds minder’ en de risico’s zijn groot. Een gevolg is dat er kritischer wordt gekeken naar de uitgaven. De ontwikkeling betekent dat gemeenten minder mogelijkheden hebben, minder het voortouw zullen nemen.

De overheid verdwijnt naar de achtergrond en er wordt meer overgelaten aan ‘de Mienskip’ . Dit betekent overigens niet dat er helemaal niets meer mogelijk is.

En nu

Het project MMiD loopt straks af. Ook het huurcontract van het Heidepunt met de Rabobank stopt per 1 december 2015. Natuurlijk is het erg jammer dat het Heidepunt eindigt. De betrokken mensen zijn ermee verknocht. En op dit moment wordt onderzocht of het behoud van werkplekken voor vrijwilligers en deelnemers mogelijk is. De werkplekken in hun huidige hoedanigheid komen te vervallen. De intentie is om de mensen gedurende de afbouwperiode een passende plek te bieden, dat zal in de meeste gevallen betekenen op een locatie elders.

Tegelijkertijd wordt een overleg gestart met plaatselijk belang en andere betrokkenen over de afbouw en mogelijkheden van een eventueel vervolg van activiteiten.

 

Namens de projectorganisatie

Sytze Nauta

 

Afd. Samenleving Achtkarspelen