KUNSTWERK DE HIKKE HERPLAATST

 

Vrijdag 2 december is het kunstwerk De Hikke, dat voorheen aan de Bjirkewei voor de RABO-bank stond, herplaatst.
De nieuwe plek is op de hoek van het feestterrein aan de Skoalstrjitte/Pleinpaed.

 

Fa. Westra heeft het kunstwerk vanuit de opslag bij F. v.d. Veen naar de nieuwe bestemming gebracht en geïnstalleerd.
E.e.a. is financieel mogelijk gemaakt door de RABO-bank.

 

Foto: De nieuwe plek is op de hoek van het feestterrein aan de Skoalstrjitte/Pleinpaed.

De Hikke is gemaakt in 2008 door Frans Ram in opdracht van Gemeente Achtkarspelen.
Het is een sculptuur gemaakt van gemoffeld staal en is opgebouwd uit filmstrips waarin dorpsgezichten zijn uitgesneden.