Paaseieren zoeken 2017

                        TWEEDE PAASDAG 2017          

Het is inmiddels al een leuke traditie geworden: op tweede paasdag eieren zoeken op en rond het feestterrein, voor kinderen tot 12 jaar. Het werd georganiseerd door Plaatselijk Belang Twijzelerheide, met hulp van het OJW (Iepen Jeugdwurk). Het weer zat gelukkig mee (wel wat koud, maar droog en zonnig) en er waren weer heel wat kinderen en ouders op af gekomen. Twee grote paashazen vrolijkten het gebeuren op. Hieronder een foto-impressie:

Paaseieren zoeken 2016

Paaseieren zoeken 2e paasdag 2016,

 

Ondanks het stormachtige weer, was de paashaas vandaag toch nog langs geweest om in samenwerking met het OJW en het bestuur PBT de kinderen t/m twaalf jaar uit Twijzelerheide te verassen met prachtig gekleurde, naturelle, en chocolade paaseieren.

Om half tien werd het afgezette feestterrein , symbolisch  geopend door de paashaas doormiddel van het doorknippen van het afzetlint. Hierna gingen de aanwezige kinderen samen met hun ouders/begeleiders aan de slag om de eieren op te zoeken.

De gezocht eieren mochten de aanwezigen natuurlijk meenemen  naar huis.

Ook waren er een aantal gouden eieren verstopt, als men dit gouden ei  inleverde kreeg men een “patat bon” welke te besteden is bij snackbar ’t West te Twijzelerheide.

Plaatselijk Belang Twijzelerheide en OJW bedanken onderstaande bedrijven  voor hun bijdrage:

Snackbar ’t West

MTS M.Talma

15 november 2015 - dorpsezoek B&W Achtkarspelen

DORPSBEZOEK B & W ACHTKARSPELEN

 

Woensdagmiddag 15 november 2015  brachten B & W van Achtkarspelen een bezoek aan Twijzelerheide.

Zij werden in Dorpshuis de Jister ontvangen door het bestuur van Plaatselijk Belang Twijzelerheide.

Onder het genot van koffie/thee en oranjekoek werd over verschillende onderwerpen die in ons dorp spelen van gedachten gewisseld. Aan de orde kwam bijvoorbeeld de invulling van het braakliggend terrein aan de Bjirkewei (locatie 'Leo Visser') en daaruit voortvloeiend de woningbehoefte voor o.a. onze ouderen en het beleid op woning(bouw)gebied in bredere zin. Een ander gespreksonderwerp was hoe het gaat op het vlak van jongeren en drugs(overlast), de netwerkbijeenkomst over middelengebruik die onlangs heeft plaatsgevonden (in januari volgt een tweede bijeenkomst) en hiermee samenhangend het contact met onze wijkagent.

Verder werd het opruimen van zwerfafval  onder de aandacht gebracht: de gemeente stelt geld en materiaal ter beschikking aan (groepen) dorpsbewoners die dit structureel willen aanpakken. Hierop aansluitend werd door gepraat over het groenonderhoud.

 

Vervolgens wandelde het hele gezelschap naar de speeltuin/sporthal om een kijkje te nemen en kwam de mogelijke komst van een zgn. JOP ter sprake.

 

Tenslotte ontving bakker Schotanus ons voor een workshop: Fryske dúmkes bakken en Oranjekoek decoreren. Een ontspannen en informele manier om met elkaar bezig te zijn en kennis te maken met het werk van de warme bakker die als één van de weinige overgebleven middenstanders in Twijzelerheide een belangrijke plaats inneemt. De smakelijke resultaten mochten natuurlijk mee naar huis genomen worden.

Paaseieren zoeken 2015

Twijzelerheide 2e paasdag

Vandaag organiseerde het  Openjeugdwerk (OJW) voor de peuterschool en basisschool kinderen van Twijzelerheide en Zwagerbosch paaseieren zoeken op “ons” feestterrein. Na een toespraak van de (vice) voorzitter plaatselijkbelang Tjammie Visser opende de paashazen doormiddel van het doorknippen van het lint het feestterrein, waarna de kinderen de eieren konden gaan zoeken. Naast gewone eieren, waren er ook gekleurde, chocolade en ook enkele gouden eieren te vinden, de vinders van deze gouden eieren kregen namens het OJW een snack bon, welkeze kunnen besteden bij de plaatselijke snackbar in winkelcentrum ’t West. Het was een geslaagde ochtend met een grote opkomst, dit alles mede mogelijk gemaaktdoormiddel van sponsoring van pluimvee bedrijf Talma en snackbar ’t West.