Voorzieningen

Wijkteam De Friese Wouden Twijzelerheide

Bjirkewei 103a
9287 LC Twijzelerheide https://www.facebook.com/twijzeltwijzelerheidethuiszorg/

Postagentschap Twijzelerheide

W. Schotanus
Doarpsstrjitte 10
9287 LX  Twijzelerheide

openingstijden:
maandag –    8.30-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur
dinsdag –      8.30-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur
donderdag –  8.30-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur
woensdag – gesloten
vrijdag 8.30-12.30 uur en van 13.30-20.00 uur
zaterdag 8.30-12.30 uur en van 13.30-16.00 uur

Dorpshuis De Jister

Bjirkewei 103a
9287 LC Twijzelerheide
telefoon 0511 44 21 44
  beheerder 
Dhr P. de Jong
Koekoeksblom 9
9287 NxTwijzelerheide
telefoon 06-13074379
https://www.facebook.com/Dorpshuis-De-Jister-1661776950752535/

Peuterspeelzaal Us Boartershûske

Bjirkewei 103a, 9287 LC  Twijzelerheide
telefoon 0511 44 21 44
openingstijden:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
’s ochtends van 08.30 tot 11.30 uur
’s middags  van 13.00 tot 15.30 uur
contactpersoon:
Akke Brouwer
Bjirkewei 39, 9287 LA Twijzelerheide
Telefoon: 0511-443631

Openbare basisschool It Twaspan

Skoalstrjitte 4, 9287 LV  Twijzelerheide,
telefoon 0511 44 31 28
website: www.obstwaspan.nl
directeur:
Dhr. J. Dijksma
https://www.facebook.com/obstwaspan/

Protestants Christelijke Basisschool
De Reinboge

Skoalstrjitte 1, 9287 LV  Twijzelerheide
telefoon 0511 44 13 07
e-mail: reinboge@noventa.nl
website: http://reinboge.noventa.nl
directeur:
R. Renkema, De Reiden 12, 9287 MX
Twijzelerheide
telefoon 0511 44 23 63

Gymnastieklokaal Twijzelerheide

Skoalstrjitte 11
9287 LV  Twijzelerheide
beheerder:
Mevr. P. Bosma
Tsjerkepaed 72
9287 LT Twijzelerheide
Telefoon: 0511-444553

Gereformeerde kerk Twijzelerheide

Bjirkewei 86, 9287 LG Twijzelerheide
koster:
Mevr. A. van der Heide, Koekoeksblom 8a,
9287 NZ Twijzelerheide, telefoon 0511 44 27 45
kerkelijk werker:
G. van Wieren, Bjirkewei 84, 9287 LB Twijzelerheide
telefoon 0511 441341
kerkelijk bureau:
G. Meerstra, Ds. Zijlstrawei 22
9287 HA Twijzelerheide
telefoon 0511 443750
e-mail: g.meerstra@wolmail.nl
http://www.gereformeerdekerktwijzelerheide.nl/

Gereformeerd Verenigingsgebouw
Het Kompas

Bjirkewei 86, 9287 LG Twijzelerheide
telefoon 0511 443637
contactpersoon:
Mevr. A. van der Heide, Koekoeksblom 8a,
9287 NZ Twijzelerheide, telefoon 0511 442745
https://www.facebook.com/Jeugd-Gereformeerde-Kerk-Twijzelerheide-192311994435871/

Hervormde Kerk Twijzelerheide

kerkgebouw:
Smitswei 1, 9287 NE Twijzelerheide
scriba:
Sj.Tamsma  
Lutkepost 10 
9285 XD Buitenpost 
telefoon: 0511-544112

Hervormd Verenigingsgebouw
De Mienskip

Smitswei 1, 9287 NE Twijzelerheide
contactpersoon:
B.v.d.Veen  
Wyldpaed Oast 3 
9287 VM Twijzelerheide  
telefoon: 0511-444484 https://www.facebook.com/jeugdwerk.hervormdegemeentetwijzelerheide/

Vrije evangelisatie Twijzelerheide

Bjirkewei 87, Twijzelerheide