Vereniging, Recreatie & Social media

Twijzelerheide – Plaatselijk Belang

Plaatselijkbelang
Bjirkewei 1
9287 LA Twijzelerheide

https://www.facebook.com/PlaatselijkBelangTwijzelerheide/

Mei Elkoar Foar Mekoar

Telefoon 06-33463742
https://www.facebook.com/Mei-Elkoar-Foar-Mekoar-256004578201928/

IJsclub Twijzelerheide 

telefoon 06-23493027
https://www.facebook.com/IjsbaantIispylkje/

Multisport Twijzelerheide

Ter informatie:
Wij sporten dinsdagmorgens van 9.00 tot 10.00 uur in het gymlokaal van Twijzelerheide. De doelgroep is 50+
tel: 0511-444010 

Volleybalvereniging
De Trochsetters

telefoon 0511 442655

Hengelsportvereniging
De Heidedobbers

 telefoon 0511 442427
https://www.facebook.com/deheidedobber/

Postduivenvereniging
De Gevleugelde Vrienden

telefoon 0511 444512

Begrafenisvereniging
 Gedenkt te sterven

telefoon: 06 24779571
Dhr.H.de Hoop: 0637010132
Mw.Sj.de Beer : 0614881806

Biljartclub

Damclub D.C.T.

Muziekvereniging
CMV Harmonia

Schaakclub – Tinke en Sette

telefoon 0511 442129

Sjoelclub

telefoon 06 23379780

Tafeltennisvereniging – Anja 

 telefoon 0511 444644

Vogelwacht Twijzelerheide

Telefoon: 06-45460974

vogelwachttwijzelerheide@gmail.com

Volksdansgroep – Sin en Wille

telefoon 051144 3559