Plaatselijk belang Twijzelerheide

Geachte dorpsbesturen van Achtkarspelen,

Na een tijd van radiostilte lijkt het me goed dat het vuur weer wordt aangewakkerd. De afgelopen maanden zijn we actief bezig geweest met z’n allen, maar door bepaalde redenen lijkt de energie wat te zijn weggevloeid. 

Brieven

Allereerst wil ik van de gelegenheid gebruik maken om de door Johan Kootstra opgestelde brieven van april dit jaar nog eens aan te halen. Zijn wij als Federatie tevreden met de reactie die we tot nu toe op de brieven hebben ontvangen van de gemeente? Indien vastgesteld kan worden dat de Federatie meer van de Gemeente verwacht zouden we nogmaals een Federatievergadering plaats kunnen laten vinden. De ervaring leert dat dit niet een complete avond in beslag hoeft te nemen. We zouden zelfs kunnen overwegen om de vergadering “in het echt” plaats te laten vinden. De vraag is dan natuurlijk wel of iedereen het hier mee eens is en vervolgens wie aan de beurt is om het gastheerschap op zich te nemen.

Bestuurs- en dorpszaken

Naast de brieven zijn er nog een aantal andere onderwerpen die in Surhuzum en (vermoedelijk) ook in andere dorpen zullen spelen. Om maar te beginnen met de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) die per 1 juli ingaat. Voor veel van ons zal dit inhouden dat de statuten zullen moeten worden aangepast. Hier zal een notaris in veel gevallen aan te pas moeten komen. Hebben alle dorpsbesturen daar de financiële middelen voor? Is dit iets wat we collectief kunnen doen? Verder wil ik nog het onderwerp “hondenpoep” in het dorp aanhalen. Hoe kneuterig het ook klinkt, ik verwacht dat meer dorpen tegen dit voor ons terugkerende fenomeen aanlopen en ik ben erg benieuwd hoe hier in andere dorpen mee omgegaan wordt. 

Wonen
En dan natuurlijk: wonen. Hoe staat het ervoor in ieder dorp? Zoals de meeste van jullie weten heeft Surhuzum, net als enkele andere dorpen, een werkgroep wonen opgericht. Er worden mede dankzij deze werkgroep wel degelijk stappen gemaakt. Wij merken dat ook aan de kant van de gemeente stappen worden gemaakt. Geen grote, maar dat even daar gelaten. Ik ben ook benieuwd wat er in andere dorpen is gebeurd de afgelopen tijd.

Freonlike groet,

Klaas Pool
Pleatslik Belang Surhuzum