Uitnodiging inloopavond Bernesintrum Twijzelerheide

Beste omwonende,

In de eerste helft van 2023 is er een locatieonderzoek opgestart voor de bouw het nieuwe ‘Bernesintrum’ in Twizelerheide. Dit is het nieuwe gebouw voor de basisscholen en peuter-/kinderopvang.

Rondom ’t Nije Fjild zijn een aantal varianten mogelijk voor het concreet aan te wijzen locatie voor de nieuwbouw. Om een goede keuze te maken zouden we ook graag informatie ophalen bij de omwonenden en andere belanghebbenden.

Na de locatiekeuze wordt er een plan gemaakt door een architect, en ook dan zijn er nog volop keuzes te maken over de verdere inrichting van het terrein en de omgeving.

De stuurgroep van het Bernesintrum organiseert op maandag 18 september van 18.30 tot 20.00 uur een inloopavond voor alle betrokkenen. Er zal een vertegenwoordiging van beide scholen, gemeente en kinderopvang aanwezig zijn.

De locatie van deze inloopavond is OBS ’t Twaspan, Skoalstrjitte 4 in Twijzelerheide.

Namens de stuurgroep van het Bernesintrum Twizelerheide.

Vriendelijke groet,

Renate Buma <r.buma@onderwijsbureau-meppel.nl>

Procesmanager nieuwbouw Bernesintrum Twizelerheide

In de Stuurgroep zijn vertegenwoordigd;

  • Schoolbesturen Noventa en ROOBOL
  • Peuter-/kinderopvang TIKO
  • Gemeente Achtkarspelen