Vertrek voorzitter Plaatselijk Belang Twijzelerheide

Na een zeer bewogen periode heeft de voorzitter van Plaatselijk Belang Twijzelerheide, Gijs Warbroek – de Vries, afgelopen maand aangegeven per direct te stoppen met zijn functie als voorzitter. Hij is tot dit besluit gekomen, doordat hij het gevoel had zich niet meer goed gehoord te voelen door de overige bestuursleden. Daarentegen heerste bij de overige bestuursleden het gevoel dat van beide kanten verschillend wordt aangekeken tegen belangenverstrengeling en dat daarmee de belangenbehartiging van de dorpsgemeenschap in het geding komt. De combinatie van dit heeft Gijs doen besluiten om zijn functie als voorzitter per direct neer te leggen.

Ondertussen hebben de overgebleven bestuursleden een spoedvergadering belegd en daarbij hulp gezocht bij oud-bestuursleden in de personen van Marten van der Veen en Bartele van der Veen. In eerste instantie waren zij aanwezig ter ondersteuning en advies voor de gerezen problemen. Tevens heeft het bestuur tijdens de vergadering hen het verzoek voorgelegd om tijdelijk deel te nemen in het bestuur. Marten en Bartele hebben hierop aangegeven tijdelijk deel te willen nemen in het bestuur tot er tijdens een extra ledenvergadering een nieuw volledig bestuur gepresenteerd kan worden. In hun tijdelijke functie vervult Marten de functie van interim-voorzitter en zal Bartele de functie van algemeen adjunct bestuurslid vervullen.

Woon je in Twijzelerheide en mocht je na het lezen van dit artikel denken, ik kan en wil een functie binnen het bestuur van het Plaatselijk Belang Twijzelerheide, laat het ons dan weten, zodat wij met z’n allen weer een mooie toekomst voor Plaatselijk Belang Twijzelerheide op kunnen zetten. En daarmee weer het belang van Twijzelerheide voorop gaan plaatsen.