OBS It Twaspan ontvangt certificaat voor drietalige school

TWIJZELERHEIDE – Op woensdag 30 oktober werd op feestelijke wijze gevierd dat vanaf nu de Openbare Basisschool It Twaspan in Twijzelerheide een gecertificeerde 3 talige school is! Om half negen werden per koets begeleider Eelke Goodijk en wethouder Jouke Spoelstra van Achtkarspelen binnengehaald, met daarachter in een Amerikaanse cabrio auto drie Twaspan-leerlingen (Tynke, Indy-Lynn en Rico). Deze leerlingen gingen even later op het schoolplein ieder een stukje voorlezen in de drie verschillende talen: Nederlands, Fries en Engels.

Directeur Jelle Dijksma opende de bijeenkomst op het schoolplein voor de kinderen, leerkrachten, de aanwezige ouders en belangstellenden. Op 16 oktober j.l. is er op school een visitatiecommissie geweest om te beoordelen of de school voldeed aan de eisen van een 3 talige school. Na een traject van een aantal jaren waarin Engels, Fries en Nederlands centraal stonden als voertaal en vaktaal mag OBS It Twaspan zich een 3 talige school noemen.

Vervolgens was het woord aan de heer Eelke Goodijk van Cedin, die de school heeft begeleid om tot dit resultaat te komen. De heer Goodijk overhandigde het certificaat in de vorm van een bordje, dat een mooie plek zal krijgen bij de school.
Na deze overhandiging werd iedereen verzocht om bij de ingang van de school te verzamelen, waar wethouder Jouke Spoelstra het woord kreeg. Hierna was het aan hem om de school officieel als 3 talige school te openen door het lint door te knippen!

Nadat iedereen voorzien was van koffie en gebak, werd door de verschillende groepen een voorstelling gegeven, waaruit de drietaligheid naar voren kwam.
Na afloop bedankte directeur Jelle Dijksma iedereen voor de aanwezigheid. Hij was zeer ingenomen met het behaalde resultaat.

Bron: RTV Nof
Foto’s: Jantsje Wiersma

Like of Deel op Facebook: