Uitnodiging duurzaamheid in Achtkarspelen

UITNODIGING: Voor alle inwoners, ondernemers en andere belangstellenden is er 12 november een informatieavond over duurzaamheid.

Het lijkt nog heel ver weg maar uiterlijk in 2040 gebruiken we in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel helemaal geen aardgas meer. Dit betekent dat we in 21 jaar bijna 26.000 huizen in onze gemeenten aardgasvrij moeten maken. Een enorme opgave!

Dinsdag 12 november van 19.30 tot uiterlijk 21.30 uur (inloop om 19.00 uur) is iedereen van harte welkom in restaurant De Pleats, Schoolstraat 82 in Burgum. We gaan graag met je in gesprek over duurzaamheid. We informeren je over waar we op dit moment mee bezig zijn. We maken bijvoorbeeld de komende tijd een tijdspad waarin staat wanneer welke buurt van het aardgas afgaat en wat het beste alternatief is. We horen 12 november graag hoe jij betrokken wilt worden bij de aardgasvrije toekomst van de gemeenten en waar je vragen over hebt.

Om een inschatting te maken hoeveel gasten er komen vragen we je je aan te melden. Dat kan op www.achtkarspelen.nl/aardgasvrij Hier vind je ook meer achtergrondinformatie.