Jong en oud koor 2023

Plezier maken en genieten tijdens de muzikale ochtenden met ‘jong’ en oud’ op OBS it Twaspan in de wintermaanden

Enkele jaren terug is op verschillende plekken in de gemeente Achtkarspelen jong- en oud koren opgestart onder leiding van Dineke Oostra van de Kwadrantgroep. Waaronder ook in Twijzelerheide. Er is een fijne samenwerking ontstaan voor dit muziekproject tussen OBS It Twaspan, Wijkteam de Friese Wouden thuiszorg de 4doarpen en Zorgboerderij de Witrik (dagbesteding voor volwassenen en ouderen).

Op woensdag 17 januari 2024 is er dit jaar weer een start gemaakt met het Jong & Oud koor. Het koor bestaat uit een groep kinderen van groep 3 tot en met groep 8 van de basisschool. Daarnaast volwassenen en ouderen die de dagbesteding van Zorgboerderij de Witrik Twijzelerheide bezoeken. En daarnaast geïnteresseerde volwassenen en ouderen uit Twijzelerheide die gebruik maken van de zorg van Thuiszorg de Friese Wouden Twijzel/Twijzelerheide. Het koor is onder leiding van Dineke Oostra Kamminga (dirigente ) en Jelle Dotinga ( keyboard ). Één van de doelen van dit project was verbinding maken tussen kinderen en ouderen. Maar het belangrijkste is natuurlijke plezier maken en genieten.

Er is nog ruimte voor volwassenen en ouderen uit Twijzelerheide om mee te doen aan het jong en oud koor. U kunt meedoen op woensdag 24 en 31 januari en 7 en 14 februari van half 11 tot half 12 bij OBS it Twaspan. Heeft u interesse of weet u iemand die dit leuk zou vinden dan mag u contact opnemen met Pytsje van der Veen, Zorgboerderij de Witrik, zorgboerderijdewitrik@gmail.com of telnr: 06-46527723