Kunstwerk Twijzelerheide

Geachte inwonders van Twijzelerheide,

Zoals u inmiddels wel heeft vernomen is de voormalige Rabobank verkocht en in particuliere handen gekomen

Al enige jaren stond aan de Bjirkwei op het terrein van de Rabobank ons kunstwerk genaamd “de hikke”, door de verkoop verkoop van het gebouw, moest dit kunstwerk worden verwijderd.

In onze ledenvergadering hebben wij dhr. F v/d Veen bereid gevonden om het kunstwerk tijdelijk onderdak te verstrekken waar wij hem ook bijzonder dankbaar voor zijn.

Echter dit hield wel in dat er een nieuwe plek moest worden gevonden en deze hebben wij in samenwerking met de gemeente Achtkarspelen en de kunstenaar Frans Ram gevonden.

De nieuwe locatie zal zijn de noordelijke hoek van het feestterrein (hoek Skoalstrjitte/Pleinpaed)

Daar het momenteel broedseizoen is zal de plaatsing in een later stadium worden gerealiseerd.

 

Plaatselijk Belang Twijzelerheide