OVERDRACHT AED-APPARAAT AAN TWIJZELERHEIDE

 

EHBO-vereniging Twijzel-Twijzelerheide heeft een AED-apparaat geschonken aan Twijzelerheide.

Zaterdag 23 januari 2016 vond de overdracht plaats in dorpshuis De Jister.

Plaatselijk Belang Twijzelerheide nam het apparaat in ontvangst en beide partijen tekenden een overeenkomst.

Het nieuwe AED-apparaat zal binnen afzienbare tijd worden opgehangen op een centrale plaats in het

dorp, namelijk aan de Doarpstrjitte bij Romke Dijkstra aan de gevel.