Persberichten

DORPSBEZOEK B & W ACHTKARSPELEN

 

Woensdagmiddag 25 november 2015  brachten B & W van Achtkarspelen een bezoek aan Twijzelerheide.

Zij werden in Dorpshuis de Jister ontvangen door het bestuur van Plaatselijk Belang Twijzelerheide.

Onder het genot van koffie/thee en oranjekoek werd over verschillende onderwerpen die in ons dorp spelen van gedachten gewisseld. Aan de orde kwam bijvoorbeeld de invulling van het braakliggend terrein aan de Bjirkewei (locatie 'Leo Visser') en daaruit voortvloeiend de woningbehoefte voor o.a. onze ouderen en het beleid op woning(bouw)gebied in bredere zin. Een ander gespreksonderwerp was hoe het gaat op het vlak van jongeren en drugs(overlast), de netwerkbijeenkomst over middelengebruik die onlangs heeft plaatsgevonden (in januari volgt een tweede bijeenkomst) en hiermee samenhangend het contact met onze wijkagent.

Verder werd het opruimen van zwerfafval  onder de aandacht gebracht: de gemeente stelt geld en materiaal ter beschikking aan (groepen) dorpsbewoners die dit structureel willen aanpakken. Hierop aansluitend werd door gepraat over het groenonderhoud.

 

Vervolgens wandelde het hele gezelschap naar de speeltuin/sporthal om een kijkje te nemen en kwam de mogelijke komst van een zgn. JOP ter sprake.

 

Tenslotte ontving bakker Schotanus ons voor een workshop: Fryske dúmkes bakken en Oranjekoek decoreren. Een ontspannen en informele manier om met elkaar bezig te zijn en kennis te maken met het werk van de warme bakker die als één van de weinige overgebleven middenstanders in Twijzelerheide een belangrijke plaats inneemt. De smakelijke resultaten mochten natuurlijk mee naar huis genomen worden.

 Zie voor alle foto's HIER