Persberichten

Buitenpost, 14 juli 2016

 

Meerderheid raad Achtkarspelen zegt vertrouwen in wethouders op

 

Een meerderheid van 11 raadsleden (PvdA, CDA en CU) heeft het vertrouwen in alle drie de wethouders van Achtkarspelen opgezegd. Zij stemden donderdag 14 juli voor een motie van deze strekking, die door de PvdA was ingediend. De fracties van FNP, GBA en VVD, samen goed voor de overige 10 raadszetels, stemden tegen.

 

Wethouders Van der Veen (FNP), Postma (PvdA) en De Haan (GBA) accepteren de strekking van de motie. Bij monde van wethouder Marten van der Veen hebben zij de raad verzocht om, in het belang van de gemeente, de komende maand de lopende zaken netjes af te ronden. Politiek gevoelige onderwerpen behandelt het college in deze periode niet. Burgemeester Gerbrandy riep de raad op snel de gesprekken te starten om tot een nieuwe coalitie te komen.