Persberichten

 

PERSBERICHT

Burgum, 12 februari 2016

 

De Balsemyn Eastermar wint prijs met landschapsfoto

Tientallen kinderen uit Noordoost-Fryslân hebben het coulisselandschap van de Noardlike Fryske Wâlden gefotografeerd. Een fotowedstrijd, georganiseerd door de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW), heeft bijzondere beelden opgeleverd van het landschap met flora en fauna. Vrijdag 12 februari werd groep 7 en 8 van basisschool De Balsemyn uit Eastermar verrast met de uitreiking van een prijs.

De foto die is ingestuurd door de school, laat een klas in actie zien. Leerlingen van De Balsemyn zijn er bezig met onderhoudswerkzaamheden aan een elzensingel. Volgens de jury een mooi beeld dat de betrokkenheid van jongeren bij het landschap laat zien, de schoonheid van het coulisselandschap toont en ook een directe link legt met landschapsonderhoud waar de leden van de vereniging NFW zich voor inzetten.

Gejuich:
Voorzitter Attje Meekma van de vereniging NFW en amazone Hester Klompmaker uit Buitenpost, ambassadeur van de NFW, verrasten de klas met de mededeling dat hun foto een van de prijswinnaars was. Klompmaker deelde aan de kinderen rozetten uit met een officiële uitnodiging voor de hele klas om een bezoek te brengen aan haar manage voor een rondleiding en een ritje op een pony. Een prijs die met gejuich in ontvangst werd genomen.

Educatieproject:
Ieder jaar gaan zo’n duizend leerlingen van basisscholen in Noordoost-Fryslân het land in om elzensingels en houtwallen te onderhouden, als onderdeel van het educatieproject ‘Noardlike Fryske Wâlden, takomst foar in unyk lânskip’. Doel is de kinderen bewust te maken van de cultuurhistorie, natuur en het landschapsbeheer in hun eigen woonomgeving. Tientallen agrarische bedrijven die lid zijn van de vereniging NFW werken hier aan mee. In het verlengde van het educatieproject zijn de scholen afgelopen herfst gevraagd mee te doen aan de fotowedstrijd. Volgende week ontvangt nog een school een prijs.

Fotobijschrift:

  1. Leerlingen De Balsemyn blij met winnende foto.
  2. NFW-ambassadeur Hester Klompmaker deelt prijzen uit.
  3. De winnende foto gemaakt door basisschool De Balsemyn.