Persberichten

PERSBERICHT

 

YdG_32

Buitenpost, 20 april 2016

 

Inventarisatie particuliere gronden voor vluchtelingenopvang in Achtkarspelen

 

De gemeente Achtkarspelen roept eigenaren van particuliere grond op zich te melden bij de gemeente. Achtkarspelen onderzoekt of er particuliere gronden in de gemeente aanwezig zijn waarop opvang van vluchtelingen gerealiseerd kan worden voor 300 tot 350 personen. Eigenaren kunnen zich tot 5 mei 2016 melden.

 

Plan voor noodopvang

De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft het college op 31 maart 2016 opdracht gegeven een concreet plan te maken voor (nood)opvang voor 300 tot 350 personen op het bedrijventerrein De Swadde in Buitenpost of op een alternatieve locatie. Op termijn moet deze noodopvang omgevormd kunnen worden tot een AZC.

 

Het college brengt eerst de alternatieve locaties in kaart. Wanneer deze niet aanwezig of geschikt zijn, dan zal het college het plan voor opvang op De Swadde in Buitenpost verder uitwerken. Bij de ontwikkeling van het plan zal het college de inwoners zorgvuldig betrekken. De gemeenteraad neemt in het najaar een definitief besluit.

 

Voorwaarden particuliere grond

De grond en locatie waarop vluchtelingen opgevangen kunnen worden moeten voldoen aan enkele voorwaarden. Voor de opvang van 300 tot 350 vluchtelingen is 2,5 tot 3 hectare grond nodig wat tegen de bebouwing aan ligt of in de directe omgeving daarvan. De grond moet voor 5 tot 10 jaar beschikbaar zijn tegen een acceptabele huurprijs. Een bouwrijpe locatie is een pré. Openbaar vervoer en een centrum zijn gelegen op maximaal 30 fietsminuten. Medische zorg, supermarkt en basisonderwijs is op maximaal 30 loopminuten afstand en voorgezet onderwijs op maximaal 60 fietsminuten.

 

Aanmelden particuliere grond

Eigenaren van particuliere grond in Achtkarspelen kunnen zich tot 5 mei 2016 melden bij de gemeente. Initiatieven kunnen via het formulier ‘particuliere grond’ op www.achtkarspelen.nl/opvang ingevuld worden. In samenspraak met Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zal de gemeente in de maand mei de aangeboden locaties beoordelen. Een onderdeel van de beoordeling kan een bezoek aan de aangeboden locatie zijn.

 

Alle informatie over vluchtelingenopvang in Achtkarspelen is terug te vinden op www.achtkarspelen.nl/opvang