Persberichten

NIEUWSBERICHT

Foarút oer de As

De Sintrale As gaat in dit jaar open voor autoverkeer. In het najaar van 2016 kunnen auto’s over de nieuwe autoweg tussen Dokkum en Nijega rijden. De rondweg Hurdegaryp volgt een paar maanden later, namelijk eind december 2016.


Vanuit de inwoners van Noordoost Fryslân zijn verschillende ideeën ingebracht voor activiteiten rond de opening van de nieuwe autoweg. Deze ideeën zijn gebundeld in het programma ‘Foarút oer de As’. Rond de zomer van 2016 vinden er verschillende festiviteiten plaats: een culturele reis, een iepenloftspul, een grote braderie en een sportevenement. Deze festiviteiten zijn georganiseerd en geïnitieerd door verschillende organisaties, zoals Stichting Keunstwurk, verschillende ondernemers, Iepenloftspul Burgum en Rotaryclubs Bergum, Dokkum en Lauwersland. Provincie Fryslân (project De Centrale As) faciliteert hierin.

 

Programma Foarút oer de As

Het programma Foarút oer de As bestaat uit 4 onderdelen:


Foarút oer de As mei in kulturele reis
Wanneer: 4 t/m 16 juli 2016

Samen met Stichting Keunstwurk is gestart met de voorbereiding voor een “reizend theater” met culturele voorstellingen op diverse locaties in het gebied. De samenleving wordt hierbij actief betrokken en verzorgt de culturele voorstellingen. Ook wordt hier de koppeling gezocht met Leeuwarden als Kulturele Haadstêd 2018. De kulturele reis gaat heten: De pASsant.

 

Foarút oer de As mei in iepenloftspul 
Wanneer: 1, 2, 3 & 8, 9, 10, 16 september 2016

Het Iepenloftspul vindt plaats in en rond het aquaduct. Op meerdere avonden in september 2016 worden voorstellingen gehouden. De organisatie ligt in handen van de stichting Iepenloftspul Burgum. De stichting heeft BUOG (Bedenkers en Uitvoerders van Ongewone Gebeurtenissen) ingeschakeld om hier gezamenlijk invulling aan te geven en er een spektakelstuk van de maken. De voorstelling heeft als naam: De Dwerskop.

Meer informatie: www.dwerskop.nl

 

Foarút oer de As mei de handel
Wanneer: 17 september 2016

Ondernemers gaan samen met de inwoners uit Noordoost Fryslân een grote handelsroute organiseren. Deze handelsroute bestaat uit een expo, bedrijvenpromotie, een braderie, (vrij)markt, (kinder)rommelmarkt, demonstraties, muziek/straattheater en diverse kinderactiviteiten op het asfalt van de Sintrale As. Wie weet halen we het Guinness Book of Records.

Meer informatie: www.foarutmeidehandel.frl

 

Foarút oer de As mei sport
Wanneer: 24 september 2016

Rotaryclubs Bergum, Dokkum en Lauwersland organiseren samen met loopgroepen en wielerverenigingen uit Noordoost Fryslân een sportevenement. Er vindt een loop (o.a. halve marathon) plaats, er is een wielrenwedstrijd, maar ook de mogelijkheid om (voor de laatste keer) recreatief gebruik te maken van het asfalt van de Sintrale As.

Meer informatie: www.sportopdeas.nl

De Sintrale As zal in het najaar, waarschijnlijk in oktober, officieel geopend worden

Meer informatie is te lezen op: www.decentraleas.nl/foarutoerdeas.